Bli medlem
Logg inn
Quizen er utarbeidet av banner
Topp 3 Quiz
Topp 3 Filter

Partitesten:

Dette er Dagbladets valgmaskin, laget med utgangspunkt i partienes nasjonale partiprogrammer foran valget 14. september 2009.

Her kan du få en pekepinn om hvilket parti som kjemper for dine meninger i årets valg.

I testen fremmes en rekke påstander.

Ved påstanden "Bilavgiftene er for høye" - krysser du av på "Helt enig" dersom du ønsker å senke dem og "Helt uenig" dersom du ønsker å heve dem.

Kryss av på "Nøytral" dersom du vil beholde dem på dagens nivå.