Bli medlem
Logg inn
Start.no
Quiz
Filter
Lister
Topp 3 Quiz
Topp 3 Filter

Mål din digitale kompetanse

Et utvalg norske lærere har i undersøkelsen ITU monitor blitt gitt en prøve for å kartlegge deres digitale kompetanse, og denne uhøytidelige quizen er en versjon som måler noen av ferdighetene lærere trenger når de bruker IKT i sin undervisning.

Spørsmålene er eksempler på digital basiskompetanse hos lærere som dekker noen av de områdene som er vektlagt i læreplanen. Men quizen omfatter ikke mer fagspesifikke dataprogram (f.eks. Geobra, Creaza, regneark) eller bruk av dataprogram for samarbeid (f. eks. IT's Learning, Fronter og Blackboard). For å være en digitalt kompetent lærer kreves det selvfølgelig langt mer enn å gjøre det godt på denne quizen.

I flere av spørsmålene kan det være flere svaralternativer som kan oppfattes som riktige. Da må du angi det du synes passer best av alternativene.

Om du får 7-8 poeng er du på høyde med gjennomsnittet av norske lærere.

Lykke til, ITU monitor kan du lese mer om og laste ned på http://www.itu.no/